Capačky Tomar sa vyrábajú vo všetkých veľkostiach, pre deti aj pre dospelých.

Ako určíte správnu veľkosť?

Na určenie správnej veľkosti budete potrebovať: papier, ceruzku na písanie, pravítko a chodidlo.
Bosú nohu postavíme na papier, je dôležité merať nohu v stoji, prsty by mali byť uvoľnené. Obkreslíme chodidlo ceruzkou. Pozor ceruzku držte kolmo a nenakláňajte ju. Odmerajte najdlhšiu vzdialenosť od päty k prstovej časti.

meranie velkosti

Dostanete dĺžku chodidla, ktorú si ľahko vyhľadáte v prvom stĺpci tabuľky. Vnútorná dĺžka capačky určuje dĺžku nameranú vo vnútri capačky. Je to už dĺžka, ktorá je s nadmerkom, čo je priestor potrebný pre voľný pohyb prstov a rast nohy v prípade detí. Ideálny nadmerok je 1 cm, optimálny od 0,7 - 1,1 cm. Ak je nadmerok väčší môžu byť capačky volnejšie.