Legal mention

Stránka www.tomarcreation.com je majetkom Charline Moulin v celom rozsahu, ako aj so všetkými právami, ktoré s tým súvisia. Akákoľvek reprodukcia, vcelku alebo čiastočne, podlieha systematicky súhlasu vlastníka.

Ústredie :

Tomar Creation

64 avenue Charlemagne

14000 Caen

France

Tel (FR) : ­+33 618 744 709

Tel (SK) : +421 949 886 743

Email : info@tomarcreation.com

Šijacia dielňa :

Tomar Creation

Male Krstenany 103

95803 Male Krstenany

Slovakia

Tel (SK) +421 903 940 181

Email : info@tomarcreation.com

Registration at R.C.S Caen number 519561807

Trademark registered with the INPI  : Tomar Creation.

VAT not applicable under article 293B of the CGI (France)